Fondfakta

Fondnamn GP Bullhound Thyra Hedge, andelsklass A
Förvaltare Inge Heydorn
Fondens startdatum 2006-11-15
ISIN SE0001891490
Riskklass 3
Minsta investering 1000 kr
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen

Informationsblad

Dokument